PRAVILA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Podaci o voditelju obrade osobnih podataka

Naziv: GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o. (dalje u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka/GLORIA PULCHRITUDO)

Registrirano sjedište: Zagreb, Dankovečka ulica 9

Osobni identifikacijski broj (OIB): 50137608490

Registarski broj (MBS): 081346962

E-mail pristup: approvedtatjana@gmail.com

 GLORIA PULCHRITUDO obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

2. Opseg primjene pravila o obradi i zaštiti podataka

Ova Pravila o obradi i zaštiti podataka (dalje u tekstu: Pravila) primjenjuju se isključivo na obradu podataka u svezi sa korištenjem GLORIA PULCHRITUDO online trgovine na internetskoj stranici Tatjana Approved Shop (dalje u tekstu: internetska stranica), dostavljanja obavijesti putem newslettera kao i u svezi s kupnjom proizvoda dostupnih na internetskoj stranici.

3. Pravna osnova obrade osobnih podataka

1. Pravna osnova obrade osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem internetske stranice je izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice koji sklapate u trenutku posjećivanja internetske stranice, a u skladu s Općim uvjetima korištenja GLORIA PULCHRITUDO online trgovine.

2. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima kreiranjem narudžbe kao kupac je izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda istaknutih u GLORIA PULCHRITUDO online trgovini na internetskoj stranici koji sklapate u trenutku dobivanja potvrde od GLORIA PULCHRITUDO da je Vaša narudžba prihvaćena i otpremljena, a u skladu s Općim Uvjetima prodaje.

 3. Pravna osnova obrade osobnih podataka treće osobe, koje ste nam učinili dostupnima prilikom kreiranja narudžbe i odabira da se proizvod šalje kao poklon trećoj osobi, je izvršenje ugovora o kupoprodaji kako je navedeno pod točkom 2. S time da je pravna osnova obrade e-mail adrese takve osobe, legitimni interes GLORIA PULCHRITUDO. Naime, GLORIA PULCHRITUDO je dužan u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, trećoj osobi na prikladan način dati propisane obavijesti o obradi njenih osobnih podataka, a što će učiniti slanjem odgovarajuće obavijesti o obradi podataka navedenoj trećoj osobi, na navedeni e-mail treće osobe.

 4. Pravna osnova obrade osobnih podataka za dostavljanje obavijesti putem newslettera je privola korisnika internetske stranice koju daje prilikom upisivanja svoje e-mail adrese.

4. Opseg i kategorije podataka koje se obrađuju

GLORIA PULCHRITUDO ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za korištenje internetske stranice i GLORIA PULCHRITUDO online trgovine, slanje obavijesti putem newslettera, izvršenje ugovora o prodaji GLORIA PULCHRITUDO proizvoda te s navedenim ugovorima povezanim rješavanjima reklamacija, prigovora i sl. kao i dostavu kupljenih GLORIA PULCHRITUDO proizvoda.

Obrađuju se sljedeći osobni podaci kupaca: ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj), e-mail adresa i broj telefona, a ukoliko se kupci odluče za plaćanje proizvoda putem bankovne kartice, tada se obrađuju i podaci o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje GLORIA PULCHRITUDO proizvoda.

Ukoliko se obrađuju podaci treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon obrađuju se isključivo osobni podaci potrebni za dostavu proizvoda (ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj)) kao i podatak o e-mail adresi, kako bi GLORIA PULCHRITUDO bio u mogućnosti, u skladu s primjenjivim propisima, upoznati osobu čije podatke obrađuje, o obradi i zaštiti njenih podataka.

Za potrebe prijave na newsletter GLORIA PULCHRITUDO obrađuje se podatak o e-mail adresi korisnika.

GLORIA PULCHRITUDO će daljnje podatke obraditi isključivo ukoliko takve podatke sami učinite dostupnima GLORIA PULCHRITUDO u sklopu Vaše komunikacije s GLORIA PULCHRITUDO putem e-maila ili na drugi način.

Tijekom pregledavanja sadržaja na internetskoj stranici, biti će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav.

Kolačići: Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem računalu i mobilnom uređaju od strane internetskih stranica koje posjećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije djelovanje internetskih stranica, kao i da bi pružili internetske usluge i pogodnosti za korisnike. S obzirom da GLORIA PULCHRITUDO koristi internetsku platformu za e-trgovinu Shopify, pozivamo Vas da se upoznate sa politikom kolačića na njihovoj internetskoj stranici: https://www.shopify.com/legal/cookies.

Također, pozivamo Vas da se upoznate i s politikom privatnosti platforme na sljedećoj stranici: https://www.shopify.com/legal/privacy, a sve s obzirom da Shopify kao izvršitelj obrade prikuplja osobne podatke korisnika u ime GLORIA PULCHRITUDO te ih prosljeđuje GLORIA PULCHRITUDO temeljem ugovora između Shopify i GLORIA PULCHRITUDO. Shopify jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe za zaštitu podataka i da se njome osigurava zaštita prava kupaca/korisnika.

5. Svrha obrade osobnih podataka

Svrha obrade podataka je sljedeća:

(i) Sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice i GLORIA PULCHRITUDO online trgovine te ugovora o kupoprodaji GLORIA PULCHRITUDO proizvoda, a što uključuje obradu narudžbe, naplatu kupoprodajne cijene te izdavanje računa za kupoprodaju, dostavu kupljenih GLORIA PULCHRITUDO proizvoda, izvršenje zamjene proizvoda, rješavanje eventualnih prigovora kupaca i sl..

(ii) Obavještavanje korisnika koji su se prijavili na GLORIA PULCHRITUDO newsletter o proizvodima, akcijama te novitetima u ponudi u online trgovini GLORIA PULCHRITUDO.

(iii) Davanje obavijesti o obradi osobnih podataka trećoj osobi, čije podatke je kupac učinio dostupnima GLORIA PULCHRITUDO u svrhu dostave kupljenih proizvoda kao poklona na adresu treće osobe. Podatak o e-mail adresi navedene treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon, GLORIA PULCHRITUDO će obrađivati isključivo u svrhu dostave navedene obavijesti o obradi podataka treće osobe te e-mail adresu treće osobe neće koristiti niti u jednu drugu svrhu.

(iv) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja internetske stranice koriste se u statističke svrhe, u svrhe omogućavanja pravilnog rada internetske stranice, za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada internetske stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost internetske stranice.

(v) U svrhe komunikacije sa kupcima te drugim posjetiteljima internetske stranice i GLORIA PULCHRITUDO online trgovine.

6. Prijenos podataka

GLORIA PULCHRITUDO u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

(i) Usluge kartičnog plaćanja za GLORIA PULCHRITUDO provodi CorvusPay, usluga trgovačkog društva CorvusPay d.o.o.. CorvusPay posjeduje certifikat PaymentCardIndustry Data Security Standard (PCI DSS)  kao najviši informacijski sigurnosni standard za organizacije koje pohranjuju, procesiraju ili prenose informacije o karticama i njihovim vlasnicima.

(ii) Usluge dostave kupljenih proizvoda provodi ugovorni partner MBE Adriatic d.o.o., Puževa 11, 10 000 ZagrebOIB: 64386903048.

7. Trajanje obrade osobnih podataka

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem osobnih podataka i traje do izvršenja Ugovora o kupoprodaji odnosno do povlačenja privole za slanje obavijesti putem newslettera. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade. Pojedine osobne podatke koji su sadržani u financijsko računovodstvenoj dokumentaciji dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

8. Sigurnost i ostale informacije

GLORIA PULCHRITUDO pohranjuje osobne podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom visokom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici GLORIA PULCHRITUDOJA i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima kojima je GLORIA PULCHRITUDO prenio osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup osobnim podacima i obavljaju djelatnosti vezane za osobne podatke. GLORIA PULCHRITUDO će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim osobnim podacima.

 Postoji mogućnost da putem internetske stranice pristupite društvenim mrežama Facebook i Instagram. Ukoliko pristupate navedenim društvenim mrežama, Vaš će internetski pretraživač uspostaviti izravnu vezu s Facebook odnosno Instagram poslužiteljem. Sadržaj dodataka prenosi se izravno s Facebook, odnosno Instagram korisničkog računa na Vaš pretraživač i s njega integrira u internetsku stranicu. Navedeno znači da GLORIA PULCHRITUDO nema utjecaja na opseg podataka koje Facebook odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se upoznajte prethodno s uvjetima korištenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.

9. Vaša prava vezana za obradu osobnih podataka

 (i) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA-Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com).

(ii) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA-Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com).

(iii) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com.). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

(iv) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE- Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com.). Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

  • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti uporabe;
  • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(v) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com) da Vam osobne podatke koje ste pružili voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade osobnih podataka.

(vi) PRAVO NA PRIGOVOR-Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com) prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(vii) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU-Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(viii) POVLAČENJE PRIVOLE- Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (approvedtatjana@gmail.com).U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitosti obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 Osoba odgovorna za zaštitu podataka

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti putem emaila: approvedtatjana@gmail.com.

10. Primjena i naknadne izmjene pravila

Ova Pravila primjenjuju se od 15. srpnja 2022. godine. GLORIA PULCHRITUDO zadržava pravo povremene izmjene ovih Pravila radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili ako GLORIA PULCHRITUDO uvede nove sustave ili procese koje uključuju korištenje osobnih podataka. U slučaju izmjene ovih Pravila, GLORIA PULCHRITUDO će izmijenjenu verziju Pravila objaviti na internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjerite ova Pravila.