OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ONLINE TRGOVINE I OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Uvodne odredbe

Dobrodošli na Tatjana Approved Shop, internetsku stranicu putem koje se pruža usluga online prodaje GLORIA PULCHRITUDO proizvoda (dalje u tekstu: internetska stranica).

Ovi Opći uvjeti korištenja online trgovine (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) i Opći uvjeti prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje) primjenjuju se na korištenje online trgovine na internetskoj stranici od strane osoba koje pristupaju internetskoj stranici (dalje u tekstu: korisnik) i na kupnju tamo dostupnih proizvoda od strane kupaca.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja internetske stranice. Pozivamo Vas da se upoznate i s našim Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka. Nastavkom korištenja internetske stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete korištenja kao i Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka. Vaša suglasnost s ovim Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje preduvjet je i za izvršavanje online kupnje.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja te Pravila o obradi i zaštiti podataka, trebali biste napustiti internetsku stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem internetske stranice.

Ukoliko imate pitanja vezana za ove Uvjete korištenja i Uvjete prodaje ili Pravila o obradi i zaštiti podataka, ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu: approvedtatjana@gmail.com.

2. Uvjeti korištenja

2.1. Opće odredbe

Internetsku stranicu uređuje trgovačko društvo GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu Dankovečka ulica 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS):081346962, OIB: 50137608490, telefon: +395952501989 (dalje u tekstu označeno kao: GLORIA PULCHRITUDO ili Društvo ili Prodavatelj), u svrhu pružanja usluge online prodaje, a što uključuje pružanje informacijskih usluga, upravljanje sadržajai prodaju proizvoda od strane GLORIA PULCHRITUDO, kao prodavatelja kupcima te dostavu kupljenih proizvoda.

2.2. Način korištenja internetske stranice i online trgovine

Korištenjem internetske stranice i online trgovine korisnici se obvezuju da će ovu internetsku stranicu i online trgovinu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima korištenja i to za: pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s Prodavateljem.

Potvrđivanjem narudžbe na internetskoj stranici kupac izjavljuje da je stariji od 18 godina i da ima zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

Korištenjem internetske stranice i online trgovine korisnik se obvezuje da će internetsku stranicu i online trgovinu koristiti samo u osobne svrhe.

 Korištenjem internetske stranice i online trgovine korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom internetsku stranicu i online trgovinu ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na internetsku stranicu i online trgovinu ili njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje internetske stranice i online trgovine drugim korisnicima;

(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati internetsku stranicu i online trgovinu ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

2.3. Pribavljanje podataka

Informacije ili osobni podaci koje korisnici dostavljaju, obrađuju se u skladu s Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka. Prilikom korištenja internetskom stranicom, korisnici/kupci su suglasni s obradom navedenih informacija i podataka te izjavljuju da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.

Korisnici/kupci se obvezuju obavijestiti GLORIA PULCHRITUDO o svim promjenama podataka koje su naveli prilikom kupnje u online trgovini, o promjenama podataka koje su naveli prilikom stvaranja narudžbe te GLORIA PULCHRITUDO ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed davanja netočnih podataka kupaca koji kupuju u online trgovini kao gosti.

2.4. Pravo intelektualnog vlasništva

Korisnici potvrđuju da su upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj internetske stranice i online trgovine zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na internetskoj stranici, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo GLORIA PULCHRITUDO-ja, ili s GLORIA PULCHRITUDO-jem povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od GLORIA PULCHRITUDO-ja ili koja je GLORIA PULCHRITUDO ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na internetskoj stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim internetskim stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softwarea dostupnih na internetskoj stranici.

2.5. Poveznice i prijave putem drugih internetskih stranica i/ili društvenih mreža

GLORIA PULCHRITUDO nije odgovorna za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na internetskoj stranici. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže. Nitko ne može bez izričite pisane suglasnosti GLORIA PULCHRITUDO-ja izraditi poveznicu koja korisnike upućuje na internetsku stranicu. Korisnici nisu ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na internetskoj stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Korisnici nisu ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koji se nalazi na internetskoj stranici niti ih uključiti u drugu internetsku stranicu bez prethodnog pisanog pristanka GLORIA PULCHRITUDO-a.

3. Uvjeti prodaje

3.1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Ovi Uvjeti prodaje kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju poziv GLORIA PULCHRITUDOJA za davanje ponude od strane korisnika za sklapanje Ugovora o kupoprodaji, a koju ponudu korisnici daju dovršenjem narudžbe u online trgovini. Prihvaćanje ponude GLORIA PULCHRITUDO izvršava slanjem e-maila korisniku/kupcu s potvrdom da su naručeni proizvodi otpremljeni te se u trenutku primitka takvog e-maila od strane korisnika/kupca smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i GLORIA PULCHRITUDO, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima prodaje.

Korisnici imaju mogućnost izvršavanja narudžbe i kupnje kao gosti, bez izrade korisničkog računa.

U tom slučaju korisnici pregledavaju sadržaj internetske stranice te ukoliko su zainteresirani za kupnju slobodno biraju željene proizvode dodavajući ih u košaricu. Navedene radnje nisu obvezujuće te tek kada korisnik unese sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, izjavi suglasnost s ovim Uvjetima prodaje, potvrdi narudžbu te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvrši plaćanje, smatra se da je dao ponudu GLORIA PULCHRITUDO za sklapanje ugovora o kupoprodaji.

Korisnik će na e-mail koji je unio prilikom unošenja podataka za narudžbu, dobiti potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane GLORIA PULCHRITUDO. Potvrda zaprimanja narudžbe koju GLORIA PULCHRITUDO automatski šalje putem e-maila ne predstavlja obvezujuće prihvaćanje ponude korisnika/kupca. Nakon što narudžba bude obrađena te proizvod otpremljen, korisnik će putem e-maila biti obaviješten da je narudžba prihvaćena i otpremljena te će u takvom e-mailu primiti i broj pošiljke s uputama za praćenje  (tkz. tracking code) putem kojeg može pratiti gdje se nalazi pošiljka sa naručenim proizvodom. U trenutku primitka navedenog e-maila kojim je korisnik obavješten o prihvaćanju i otpremi naručenih proizvoda, sklopljen je ugovor o kupoprodaji između GLORIA PULCHRITUDO, kao prodavatelja i korisnika, kao kupca.

U slučaju da je korisnik/kupac izvršio plaćanje putem jedne od kartica navedenih u članku 4. ovih Uvjeta prodaje, uz e-mail kojim je obaviješten o prihvatu narudžbe i otpremi naručenih proizvoda, biti će mu poslan i elektronski račun za naručene i kupljene proizvode.U slučaju da je korisnik odabrao opciju plaćanja pouzećem, elektronski račun biti će mu dostavljen putem e-maila u roku od 1-3 radna dana od dana kada je preuzeo naručene proizvode i izvršio plaćanje za iste pouzećem.

Korisnik/kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje daje suglasnost GLORIA PULCHRITUDO da mu račun za kupljene proizvode pošalje u elektroničkom obliku putem e-maila te se odriče od dostave računa od strane GLORIA PULCHRITUDO otisnutih u papirnatom obliku te slanja istih poštom.

GLORIA PULCHRITUDO zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti. GLORIA PULCHRITUDO nije obvezan na temelju primljene i potvrđene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora.

 3.2. Obrada narudžbi i dostava

Dostava se vrši na području Hrvatske te trošak dostave u iznosu od 5,30 EUR (39,94 KN) za kontinentalnu Hrvatsku, ili 7,50 EUR (56,51kn) za otoke snosi kupac.Za narudžbe na iznose iznad  66,35 € (499,91 kn)  bez PDV-a  dostava je besplatna ( za pakete standardne težine do 5 kg)  . 

Otpremu i organiziranje dostave izvršava ugovorni partner MBE Adriatic d.o.o., Puževa 11, 10 000 ZagrebOIB: 64386903048 (dalje u tekstu: MAILBOX). MAILBOX je odgovoran za dostavu korisniku/kupcu proizvoda kako je zadano od strane GLORIA PULCHRITUDO. MAILBOX ne odgovora za sadržaj samog paketa i njegovu kvalitetu ili uporabljivost.

Uobičajeno vrijeme dostave za područje Hrvatske je 48 sati. U slučaju dostave na otoke, zbog logističkih ograničenja, dostava se može oduljiti za 2-5 radnih dana.

Svi proizvodi bit će zaštićeni i zapakirani u kvalitetnu transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik/kupac ima mogućnost kupiti proizvod te isti pokloniti drugoj osobi na način da prilikom narudžbe izabere ovu opciju te u poseban obrazac unese podatke od osobe kojoj se proizvod dostavlja.

Nakon otpreme narudžbe, korisnik/kupac će primiti e-mail s brojem pošiljke i uputama za praćenje kako bi u svakom trenutku mogao provjeriti gdje se trenutno nalazi njegov paket odnosno paket koji se šalje kao poklon

Kupac ili treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvod dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac ili treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, je obavezan prilikom preuzimanja paketa potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Potpisom kupca ili treće osobe, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.

 3.3. Prenošenje rizika i vlasništva proizvoda

Kupac odnosno treća osoba koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod kao poklon,  preuzima odgovornost za proizvode u trenutka dostave, kao što je navedeno u članku 2. Kupac odnosno treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod kao poklon, stječe vlasništvo nad proizvodima nakon što je GLORIA PULCHRITUDO primio sve dospjele iznose, uključujući troškove dostave, ili u trenutku dostave (kako je određeno člankom 2.), ako bi se ona izvršila kasnije.

3.4. Cijene proizvoda i način plaćanja

Sve cijene proizvoda izražene su  eurima (EUR),  uključuju PDV.

U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave koji se posebno obračunava u zadnjem koraku narudžbe nakon što korisnik upiše željenu adresu dostave. GLORIA PULCHRITUDO zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti, s time da je uvijek mjerodavna cijena navedena u trenutku zaključivanja narudžbe.

Plaćanje se može izvršiti na sljedeći način:

  • Kreditnim i debitnim karticama (Diners, American Express, Visa, Mastercard, Maestro) – plaćanje unaprijed cjelokupnog iznosa, u trenutku zaključenja narudžbe
  • Pouzećem (gotovinom) – prilikom preuzimanja pošiljke radniku dostavne službe se plaća cjelokupni iznos
  • Virmanski-uplatom na naznačeni račun GLORIA PULCHRITUDO
  • PayPal-om-plaćanje karticom putem sustava PayPal

Isto tako, ukoliko je izabrana opcija da se kupljeni proizvod kupuje kao poklon te dostavlja osobi različitoj od kupca, moguće je isključivo plaćanje karticama kako je navedeno u prethodnim stavcima.

Usluge kartičnog plaćanja za GLORIA PULCHRITUDO provodi CorvusPay, usluga trgovačkog društva Corvus Pay d.o.o..

CorvusPay posjeduje certifikat Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)  kao najviši informacijski sigurnosni standard za organizacije koje pohranjuju, procesiraju ili prenose informacije o karticama i njihovim vlasnicima.

Sva plaćanja se izvršavaju u eurima.

3.5. Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji

Korisnik/kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana kada je on ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzeo proizvod.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti GLORIA PULCHRITUDO o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji prije isteka prethodno navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na društvo GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb) ili putem e-maila na e-mail adresu approvedtatjana@gmail.com, u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji korisnik/kupac može ispuniti i poslati putem e-maila na prethodno navedenu e-mail adresu, u kojem će mu slučaju GLORIA PULCHRITUDO bez odgađanja putem e-maila dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji.

Ako korisnik/kupac jednostrano raskine Ugovor o kupoprodaji, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada GLORIA PULCHRITUDO na adresu approvedtatjana@gmail.comzaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je korisnik naveo u obrascu za jednostrani raskid Ugovora. Povrat novca za proizvode dostavljene kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, GLORIA PULCHRITUDO može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen.

Kupac je dužan proizvode vratiti na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je GLORIA PULCHRITUDOuputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Izravne troškove povrata proizvoda snosi korisnik/kupac.

Korisnik/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ukoliko GLORIA PULCHRITUDO prilikom primitka vraćenog proizvoda utvrdi da je došlo do korištenja (umanjenja vrijednosti) proizvoda, po primitku vraćenog proizvoda izvršiti će procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca biti isplaćen kupcu. U takvim situacijama GLORIA PULCHRITUDO će kontaktirati kupca i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.

Ukoliko vraćeni proizvodi, bez obzira na pakiranje i redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, budu zaprimljeni s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg GLORIA PULCHRITUDO nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), GLORIA PULCHRITUDO nije dužan  izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu.

3.6. Zamjena proizvoda

Ako kupcu proizvod iz opravdanog razloga ne odgovora, može zatražiti zamjenu proizvoda iste vrste bez plaćanja dodatne naknade za isporuku novog proizvoda kojeg će poslati GLORIA PULCHRITUDO, a sve pod uvjetom da korisnik/kupac vrati GLORIA PULCHRITUDO izvorno naručeni proizvod o svom trošku.

Korisnik/kupac ima prethodno navedeno pravo neovisno o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, koje i dalje postoji.

Navedenu zamjenu proizvoda iste vrste kupac može zatražiti slanjem e-maila na e-mail adresu approvedtatjana@gmail.com. U navedenom e-mailu kupac/korisnik trebao bi navesti koji proizvod bi trebalo dostaviti umjesto vraćenog proizvoda. Navedeno je moguće pod uvjetom da je riječ o istom proizvodu  ili proizvodu iste vrste, a čija istaknuta cijena na GLORIA PULCHRITUDO online trgovini je jednaka cijeni kupljenog proizvoda. Proizvod se vraća zajedno sa potvrdom o primitku izravnog proizvoda na adresuGLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac GLORIA PULCHRITUDO uputio zahtjev za zamjenu. Izravne troškove povrata proizvoda koji je potrebno zamijeniti snosi kupac.

Zahtjev za zamjenu smatra se narudžbom te isti uređuju odredbe ovih Uvjeta prodaje, uključujući ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji. Ukoliko u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac GLORIA PULCHRITUDO uputio zahtjev za zamjenu, proizvod ne bude vraćen na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, odnosno kupac ne pošalje potvrdu o slanju proizvoda na e-mail approvedtatjana@gmail.comsmatrat će se da je korisnik/kupac odustao od podnesenog zahtjeva za zamjenu.

3.7. Reklamacije i prigovori

Korisnik/kupac ima u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača pravo izjaviti prigovor ili reklamaciju vezanu za nedostatke proizvoda.

Korisnik/kupac dostavlja pisani prigovor na e-mail approvedtatjana@gmail.com ili putem pošte na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, uz naznaku broja računa i opisa nedostatka.

GLORIA PULCHRITUDO će na sve zaprimljene prigovore odgovoriti u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije, GLORIA PULCHRITUDO će izvršiti povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamjenu proizvoda.

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije, kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

GLORIA PULCHRITUDO vrši prikupljanje reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi GLORIA PULCHRITUDO.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

3.8. Ispunjenje ugovora o kupoprodaji

GLORIA PULCHRITUDO je dužan korisniku/kupcu ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose korisnika/kupca i GLORIA PULCHRITUDO primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godinu dana od dana prijelaza rizika na kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, a GLORIA PULCHRITUDO smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi GLORIA PULCHRITUDO.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka od godinu dana od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, troškove vještačenja snosi korisnik/kupac ili GLORIA PULCHRITUDO, ovisno o rezultatu vještačenja.

Uvjeti komercijalnog jamstva kojim se GLORIA PULCHRITUDO obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati proizvod ako on ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu obvezujuće je za GLORIA PULCHRITUDO u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu uz svaki pojedini proizvod za koje se daje komercijalno jamstvo u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda.

Kupac je dužan platiti cijenu kupljenih proizvoda i troškova dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, a koje nastane kao rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja proizvoda.

 4. Ništetnost odredbi

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

5. Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja internetske stranice ili sklapanja ugovora o prodaji, a u vezi s ovim Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

6. Primjena i naknadne izmjene uvjeta korištenja i uvjeta prodaje

Ovi Uvjeti korištenja i Uvjeti prodaje primjenjuju se od 15. srpnja 2022. godine.

Za slučaj spora, primijeniti će se verzija Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom je korisnik/kupac izrazio svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.

GLORIA PULCHRITUDO zadržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili GLORIA PULCHRITUDO poslovnim procesima. U slučaju izmjene ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje, GLORIA PULCHRITUDO će izmijenjenu verziju Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje objaviti na internetskoj stranici te se poziva korisnik/kupac da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjeri ove Uvjete korištenja i Uvjete prodaje.

Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje kontaktirajte nas putem e-mail adrese approvedtatjana@gmail.com.

GLORIA PULCHRITUDO zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u online trgovini, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.